ODS. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji webinarium organizowanego przez redakcję czasopisma Rynek Instalacyjny (podmiot należący do Grupy MEDIUM) we współpracy z firmą Frapol na platformie ClickMeeting, pt. ODDECH DLA SZKÓŁ – termomodernizacja bez zadyszki finansowej”, transmitowanego online w dniu 13.04.2021.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24.

3. Wszelkie pytania i zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem: [email protected].

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług informatycznych – platformy do realizacji webinariów oraz platformy do realizacji komunikacji e-mail – na podstawie odpowiednich umów Powierzenia Danych Osobowych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyłącznie na potrzeby realizacji webinarium, na które się Państwo zarejestrowali.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, odnoszących się do organizacji webinarium (potwierdzenie rejestracji, przypomnienia o webinarium, materiały uzupełniające po webinarium), do osób, które się zarejestrowały na webinarium.

7. Mogą wyrazić Państwo całkowicie dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących kolejnych webinariów, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

8. Dane podane przez Państwa podczas rejestracji na webinarium organizowane przez Grupę MEDIUM na platformie ClickMeeting (imię, nazwisko, adres e-mail, zawód/branża i województwo) pozostają objęte tajemnicą. Grupa MEDIUM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych podanych podczas rejestracji.

9. Dane przechowujemy do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.

10. Mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych.

11. Na Państwa żądanie możemy przenieść Państwa dane osobowe do wskazanego przez Państwa podmiotu gospodarczego.

12. Zawsze, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

13. Przysługuje Państwo możliwość wniesienia skargi na postępowanie administratora danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie przez Państwa danych przy rejestracji na webinarium jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w organizowanym wydarzeniu.

15. Jako uczestnicy webinarium pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Lista Uczestników jest zanonimizowana (dane takie jak imię i nazwisko są niewidoczne dla innych uczestników oraz dla późniejszych widzów webinarium).

16. Firma Frapol, we współpracy z którą organizowane jest webinarium, nie ma wglądu w dane uczestników webinarium, chyba że taka zgoda zostanie przez uczestnika wyrażona wprost podczas rejestracji na webinarium.

17. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.