ODS. REGULAMIN WEBINARIUM

REGULAMIN WEBINARIUM

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad rejestracji na webinarium (seminarium internetowe) „ODDECH DLA SZKÓŁ – termomodernizacja bez zadyszki finansowej”, organizowane przez redakcję czasopisma Rynek Instalacyjny we współpracy z firmą Frapol i transmitowane online w dniu 13.04.2021.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają następująco
  1. Rynek Instalacyjny – zespół świadczący usługę webinarium, należący do firmy Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24. .
  2. Webinarium – seminarium transmitowane w dniu 13.04.2021 na żywo drogą internetową ODDECH DLA SZKÓŁ – termomodernizacja bez zadyszki finansowej”, organizowane przez Rynek Instalacyjny we współpracy z firmą Frapol.
  3. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rynek Instalacyjny.
  4. Formularz – elektroniczny formularz przeznaczony do rejestracji na Webinarium, dostępny na platformie podmiotu dostarczającego usługę informatyczną ClickMeeting, pod adresem https://grupamedium.clickmeeting.com/oddech-dla-szkol-termomodernizacja-bez-zadyszki-finansowej/register
  5. Dane – dane osobowe, dostarczane do Rynku Instalacyjnego podczas rejestracji Uczestnika
  6. Polityka Prywatności – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  7. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Uczestników i Rynku Instalacyjnego.
 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w Webinarium rejestruje się poprzez Formularz, podając dane niezbędne do zapewnienia jego udziału w Webinarium oraz realizacji Webinarium.
 2. Podczas rejestracji podawane są następujące dane, obowiązkowe do wzięcia udziału w Webinarium:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres e-mail
  4. zawód
  5. województwo.
 1. Wypełniając Formularz, Uczestnik:
  1. potwierdza autentyczność Danych podanych w Formularzu;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w Formularzu, komunikatów dotyczących Webinarium.
 1. O rejestracji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej (nadawca: Grupa MEDIUM), na adres e-mail podany w Formularzu.
 2. Dokonując rejestracji na Webinarium, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych, zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu (zapoznaj się z Polityką Prywatności).
 3. Podczas transmisji na żywo Webinarium oraz na nagraniach Webinarium, które zostanie udostępnione w sieci Internet, Uczestnicy pozostają anonimowi dla innych Uczestników oraz prowadzących. Nie są udostępniane ich wizerunki ani Dane.
 4. Webinarium jest nagrywane. Nagranie będzie udostępnione w sieci Internet. Uczestnicy pozostają anonimowi dla widzów nagrania. Nie są udostępniane ich wizerunki ani Dane.