ODDECH DLA SZKÓŁ. TERMOMODERNIZACJA BAZ ZADYSZKI FINANSOWEJ

BEZPŁATNY WEBINAR DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I JST

13 kwietnia 2021 r. godz. 10.00.

Informacje o złej jakości powietrza zewnętrznego (smogu) i jego wpływie na zdrowie, zwłaszcza dzieci, są już powszechnie znane. Mniej się mówi niestety o złej jakości powietrza w budynkach, w których spędzamy ponad 80% czasu, w tym w szkołach.

Problem jakości powietrza w szkołach nabiera w czasie pandemii szczególnego znaczenia. A badania wyraźnie wskazują, że niewłaściwa jakość powietrza spowodowana brakiem wydajnej wentylacji w budynkach szkolnych może być przyczyną problemów zdrowotnych uczniów i nauczycieli oraz wpływać na komfort ich nauki i pracy. Jej skutki to m.in.: zmniejszona wydajność pracy pedagogów, mniejsza aktywność uczniów z powodu dyskomfortu, chorób i absencji, a także występowanie napiętych stosunków między nauczycielami, uczniami, rodzicami i administracją szkolną.
Można temu zaradzić, przede wszystkim poprawiając wentylację szkół. Wymaga to jednak środków, których zawsze brakuje samorządom, ale można je pozyskać w ramach dostępnych już i ruszających wkrótce programów.

Jak przeprowadzić skuteczną termomodernizację bez „zadyszki finansowej” i tak, by jej efekt był jak najlepszy dla uczniów i nauczycieli, podpowiedzą eksperci podczas organizowanego przez redakcję „Rynku Instalacyjnego” oraz firmę FRAPOL:

bezpłatnego webinarium dla Dyrektorów Szkół i Samorządowców
„ODDECH DLA SZKÓŁ. Termomodernizacja bez zadyszki finansowej”
13 kwietnia 2021, godz. 10.00

Program spotkania:

 1. Diagnoza sytuacji i możliwości techniczne poprawy jakości powietrza w szkołach – dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska
 2. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego – Beata Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich
 3. Jak pozyskać finanse na termomodernizację – Andrzej Rajkiewicz, ekspert ds. finansowania przedsięwzięć efektywności energetycznej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 4. Program ODDECH DLA SZKÓŁ – Bartosz Pawela, ekspert firmy Frapol, producenta nowoczesnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

ZAPISZ SIĘ >>

Informacje o prelegentach:

dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska

 Specjalizuje się w badaniach na temat jakości powietrza wewnętrznego (w budynkach) i racjonalizacji zużycia energii oraz zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Autor prac badawczych i artykułów dot. m.in. wentylacji w budynkach oświatowych i publicznych, oraz mieszkalnych i biurowych. Współorganizator konferencji naukowych „Jakość powietrza wewnętrznego w Polsce”.

Będzie mówił m.in. o:

 • rzeczywistym stężeniu CO2 w klasach i jego wpływie na naukę oraz zdrowie dzieci i nauczycieli;
 • wadach wentylacji grawitacyjnej;
 • możliwościach filtracji powietrza nawiewanego, usuwaniu pyłów zawieszonych i pozostałych składników smogu oraz  wirusów i bakterii poprzez wentylację mechaniczną;
 • komforcie cieplnym i likwidacji problemu przegrzewania klas.

mgr Beata Jakubowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich

Kieruje najnowocześniejszą szkołą średnią w regionie, która szczyci się blisko 80-letnią tradycją, a jednocześnie jest najliczniejsza w mieście (600 uczniów). Inicjatorka licznych projektów inwestycyjnych, obejmujących m.in. edukację młodzieży i polepszenie warunków ich pracy dzięki przeprowadzonej z sukcesem dobrej termomodernizacji.

Podzieli się z uczestnikami webinarium:

 • własnymi doświadczeniami z planowania skutecznej termomodernizacji szkoły
 • efektami przeprowadzonych prac;
 • kwestiami, na które warto zwrócić uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji tego typu

Andrzej Rajkiewicz – Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Specjalista w dziedzinie zarządzania i finansowania przedsięwzięć efektywności energetycznej w budynkach i w przemyśle. Związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. od 1997 roku, gdzie koordynuje dział audytingu energetycznego oraz kieruje projektami dot. współpracy międzynarodowej.

Andrzej Rajkiewicz opowie:

 • jak przygotować proces termomodernizacji;
 • komu powierzyć audyt i poszukiwanie środków;
 • jakie są możliwości dofinansowania tego typu inwestycji.

mgr inż. Bartosz Pawela, Frapol Sp. z o.o.

Menedżer Produktów nZEB w Dziale Systemów Niskoenergetycznych w firmie Frapol – producenta nowoczesnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Konsultant i doradca w programach „ODDECH DLA SZKÓŁ”  i „ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI” w zakresie wspierania dyrektorów szkół, jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządców spółdzielni mieszkaniowych w wyborze i realizacji najlepszych rozwiązań dla ich budynków.

Bartosz Pawela przedstawi założenia programu ODDECH DLA SZKÓŁ, łączącego wszystkie poruszane wcześniej kwestie z aspektem głębokiej termomodernizacji w ramach realizacji etapowej
Więcej o programie na: https://www.oddechdlaszkol.pl/

ZAPISZ SIĘ NA WEBINARIUM >>