ODO i POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji konferencji Rozwiązania Belimo dla wentylacji i klimatyzacji:2021, organizowanej przez firmy: Belimo, Sabur i Wago (dalej jako „Organizatorzy”) we współpracy  z redakcją czasopisma Rynek Instalacyjny (podmiot należący do Grupy MEDIUM), transmitowanej na żywo w dniu 28 września 2021 r.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. 22 810 21 24.

3. Wszelkie pytania i zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować do administratora danych osobowych pod adresem: [email protected].

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług informatycznych – platformy do realizacji webinariów oraz platformy do realizacji komunikacji e-mail – na podstawie odpowiednich umów Powierzenia Danych Osobowych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyłącznie na potrzeby realizacji konferencji, na którą się Państwo zarejestrowali.

6. Grupa MEDIUM oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, odnoszących się do organizacji konferencji (potwierdzenie rejestracji, przypomnienia o konferencji, materiały uzupełniające po konferencji), do osób, które się zarejestrowały na konferencję.

7. Dane podane przez Państwa podczas rejestracji na konferencję na platformie ClickMeeting (imię, nazwisko, adres e-mail, zawód/branża i województwo) pozostają objęte tajemnicą. Grupa MEDIUM oraz Organizatorzy nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych osobowych podanych podczas rejestracji.

9. Dane przechowujemy do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.

10. Mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych.

11. Na Państwa żądanie możemy przenieść Państwa dane osobowe do wskazanego przez Państwa podmiotu gospodarczego.

12. Zawsze, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

13. Przysługuje Państwo możliwość wniesienia skargi na postępowanie administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Podanie przez Państwa danych przy rejestracji na konferencję jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w organizowanym wydarzeniu.

15. Jako uczestnicy konferencji pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Lista Uczestników jest zanonimizowana (dane takie jak imię i nazwisko są niewidoczne dla innych uczestników oraz dla późniejszych widzów nagrania konferencji).

16. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.