ODBIORY SYSTEMÓW BUDYNKOWYCH

bezpłatne webinarium dla projektantów HVAC i architektów oraz inżynierów – uczestników całego procesu budowlanego odbędzie się

20 października 2022 roku  w godz. 10.00-11.30

Podczas webinarium Piotr Bartkiewicz, profesor Politechniki Warszawskiej oraz specjaliści z firmy Go4Energy podzielą się doświadczeniami z wdrożenia w Polsce procedur odbiorów typu „performance” w inwestycjach, w których kluczową rolę odgrywało pojęcie zrównoważonego budownictwa.

ZAPISZ SIĘ >>

Budownictwo wchodzi w etap dekarbonizacji, racjonalizacji zużycia energii i zrównoważonego rozwoju. To wymaga od wszystkich uczestników procesu budowanego szeregu nowych działań i zmiany spojrzenia na etapy procesu budowlanego. Szereg dotychczasowych działań koncentrowało się na wdrożeniu nowych zasad na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji systemów budynkowych. Lecz ich uzupełnieniem powinna być także zmiana dotycząca procesu odbiorów systemów budynkowych.

Coraz większą rolę w budownictwie ogrywają bowiem nie tylko świadectwa energetyczne ale też ich rzeczywiste funkcjonowanie i certyfikaty potwierdzające jakości budynków.

Na seminarium prelegenci przedstawią jak w praktyce przebiegają procesy odbiorowe budynków i jak można je wykorzystać dla podnoszenia doskonalenia procesu projektowania systemów budynkowych oraz podnoszenia jakości budynków.

Więcej o odbiorach typu „performance”

Zebrane w ramach projektu Building Systems Commissioning doświadczenia stanowią praktyczną realizację nowego standardu odbiorów typu „performance” zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu połączono najlepsze praktyki z procesów commissioning z dodatkowymi pomiarami i analizami uzupełniającymi tradycyjny proces odbiorów systemów budynkowych. Stworzono nowe rozwiązanie sprzętowo-programistyczne wspomagające tradycyjne procedury odbiorów systemów budynkowych, umożliwiające określenie cech użytkowych opisujących przyszłe działanie systemów HVAC w nowoczesnych budynkach komercyjnych.

Przeczytaj artykuł o odbiorach typu performance

Wyniki projektu wraz z doświadczeniami wynikającymi z implementacji w jednym z najnowocześniejszych budynków biurowych w Warszawie pozwalają na potwierdzenie skuteczności proponowanych, rozszerzonych procedur odbiorowych w warunkach rzeczywistych.

Spotkanie poprowadzą Piotr Bartkiewicz, PW i Bartłomiej Tomiczek, Go4Energy oraz zaproszeni goście.